Nie przegap Inspiracje dekoracyjne: od klasycznego do nowoczesnego Kilka słów o witaminach Kobieta i biznes

Czym zajmuje się analityk biznesowy?

Analitycy biznesowi to nie tylko analitycy, którzy mają doświadczenie w ekonomii i statystyce. Mają też głębokie zrozumienie biznesu firmy, jej wyzwań i celów.

Mogą nadzorować całokształt działalności firmy. Obejmuje to ocenę warunków rynkowych, tworzenie prognoz, ustalanie budżetów i monitorowanie postępów. Są odpowiedzialni za analizę wpływu tych decyzji na wyniki firmy. Analitycy biznesowi wyznaczają kierunek strategiczny zespołom kierowniczym i pomagają w opracowaniu spójnej strategii sukcesu.

Analityk biznesowy pomoże firmie w ocenie rynku i otoczenia biznesowego, a także w analizie konkurencji.

Analitycy biznesowi skupiają się na obecnym i przyszłym stanie rzeczy firmy z perspektywy strategicznej. Identyfikują również ryzyka występujące w bieżącej działalności firmy. Ponieważ są ekspertami w tej dziedzinie, będą mogli zarekomendować działania, które można podjąć, aby poprawić obecną sytuację.

Zadaniem analityków biznesowych jest nie tylko zbieranie wymagań i dokumentacja, ale także analiza danych i testowanie oprogramowania. Wymóg pracy dla analityka biznesowego obejmuje:

 • Zrozumienie zasad biznesowych firmy
 • Umiejętność zrozumienia perspektywy klienta
 • Dobre umiejętności analityczne
 • Analityk biznesowy może być wykorzystywany do wielu zadań, takich jak:
 • Zbieranie wymagań i dokumentacji
 • Analiza danych i testowanie oprogramowania.

Analityk biznesowy to ktoś, kto pomaga organizacji uzyskać wgląd w jej mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.

Analityk biznesowy to osoba, która przeprowadza wywiady z interesariuszami w celu uzyskania pełnego obrazu aktualnego stanu firmy. Zwykle są wykwalifikowani w analizie danych i zarządzaniu informacją.

Analityk biznesowy może również opracować szczegółowe specyfikacje przyszłych projektów, jeśli zostanie wyznaczony do roli kierownika projektu.

Analitycy biznesowi ściśle współpracują również z zespołami marketingowymi, aby tworzyć prognozy i wdrażać strategie mające na celu poprawę obsługi klienta. W rezultacie mogą być zobowiązani do znajomości narzędzi marketingowych, takich jak Google Analytics lub Microsoft Excel.

Analitycy biznesowi są odpowiedzialni za wykorzystanie algorytmów komputerowych do przetwarzania danych. Odpowiadają za następujące zadania:

 • Projektowanie raportów
 • Przygotowywanie danych do analizy
 • Ustalenie najlepszego sposobu działania na podstawie danych
 • Skalowanie w górę lub w dół modelu biznesowego
 • Wdrażanie zaleceń

Analitycy biznesowi to osoby, które pomagają organizacjom i firmom zarządzać i usprawniać ich działalność biznesową. Mogą analizować i gromadzić dane, aby pomóc określić, jak firma może się rozwijać. Na przykład mogą zbierać dane na temat nowych technologii lub trendów marketingowych, aby sprawdzić, czy pomogą lub zaszkodzą firmie.

Analitycy biznesowi ściśle współpracują z innymi działami, takimi jak finanse, HR, IT i marketing. W związku z tym muszą dobrze komunikować się z tymi działami, a także członkami zespołów z innych działów. Potrzebują również silnych umiejętności analitycznych, dobrych umiejętności obsługi komputera (w tym umiejętności korzystania z najnowszych technologii) oraz doskonałych umiejętności interpersonalnych.

Więcej w kategorii